Download Free Premium Joomla 3 Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net

Cégbemutató

A NÉPSZER Kft. 1990. évben alakult a Nagykunsági Építőipari szövetkezet utódjaként. A szövetkezet az ötvenes években létesült és lefedte Karcag és környékének építőipari feladatait. Célunk, hogy jelen Cégünk is megfeleljen ezeknek a sokrétű és összetett tevékenységeknek.

Telephelyünk Karcag, Szivárvány u. 4. sz. alatt található, amely teljes egészében saját tulajdonú és tehermentes ugyanúgy, mint technikai felszereltségünk és ingatlanaink, amik irodákból, raktárakból, műhelyekből, depóniákból állnak.

Tevékenységünk többrétegű, de főleg építőipari generál kivitelezésre irányul. Ezen belül magasépítés, mélyépítés, speciális kiviteli feladatok ellátása, mint új épületek építése, régi épületek felújítása, karbantartása. Lehetőleg saját vállalkozásban, közvetlenül generálkivitelezőként végzünk munkákat.
Referenciáink kiterjednek a kisebb építési javítási munkáktól, egészen a komplett generálkivitelezésig (pl. sportcsarnokok építése). Ezen felül, főleg telephelyi szolgáltatásaink a készbeton keverékek készítése (mixeres kiszállítással), fémszerkezetek gyártása, fémfelületek kezelése (homokszórásos tisztítása), építőipari gépek, járművek bérmunkába adása.

Szervezeti felépítésünk, ügyvezető, műszaki vezető, építésvezető, művezető, adminisztrációs irodai dolgozók, fizikai dolgozók.
A termelésben résztvevő dolgozói létszámunk változó, általában 30-40 fő között ingadozik, a megrendelési állomány függvényében. Szakember összetételünk magas- és mélyépítő, szakipari, szerelőipari dolgozókból áll össze, többrétűen sok szakma van jelen foglalkoztatásunkban.

Jellemzően állami beruházásokból, lakossági megrendelésekből áll össze megrendelési állományunk főleg a kelet-magyarországi régióban, ezen belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Referencia listánkban is tükröződik a sokrétű munka, valamint a területi eloszlás.

Cégünk 2003–óta MSZ EN ISO 9001-es Minőségirányítási rendszerben (MIR) tevékenykedik évenkénti megújítással, ami garantálja a jó minőségű, színvonalas kivitelezési munkáinkat, valamint a garanciális problémák minimalizálását.
2011-ben Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR) vezettünk be és alkalmazunk, amely megfelel az MSZ EN ISO 14001 szabvány követelményeinek.
2013-ban bevezettük és alkalmazzuk a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert (MEBIR), amely megfelel az MSZ 28001 szabvány követelményeinek.

Megalakulásunk óta, a mai napig van egy stabil törzscsapat, mind a dolgozók, mind az irányító szakemberek vonatkozásában, ami a stabilitás fő záloga.

Cégünk rövid bemutatása végén nem elhanyagolható szempont, hogy sem tartozásaink, sem köztartozásaink nem állnak fenn és folyamatos, szerény nyereséget tudunk felmutatni. A jelenlegi válságos időszakban is igyekszünk takarékosan, valamint ésszerű szervezéssel talpon maradni a legoptimálisabb vállalási feltételekkel.

Köszönjük, hogy elolvasta Cégbemutatónkat, reméljük, mielőbb üdvözölhetjük megelégedett megrendelőink között.

Vigh Gyula
ügyvezető

 

 

A Népszer Kft. Minőségpolitikája

 

A Népszer Kft. vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a cég versenyképességének erősítését. A mindennapi munkavégzés során állandó célként lebeg előttünk egy hatékony marketingmunkával támogatott a piaci változásokat állandóan követő nyereséges szolgáltatás megvalósítása.
Tudatában vagyunk annak, hogy a mind magasabb igényeknek csak egy folyamatosan fejlődő cég képes megfelelni.
A cégvezetés elsődleges szempontnak tartja, hogy vevőink mindenkor elégedettek legyenek az általunk végzett építőipari generál-kivitelezés minőségével, ezért alapelveink között a vevőközpontúság kiemelt hangsúlyt kap.

A cég mottója: „Építmények a vevő igénye szerint”

A jövőbeni biztos, hatékony működésünk érdekében szükségünk van egy minden munkatársunk által követhető irányra. Ebből a célból a cég az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszert működtet.
A Kft. vezetése tevékenységünk minőségét, annak folyamatos fejlesztését elsőrendű feladatának tekinti.

Alapelveink:

 • A feladatok ellátásához folyamatosan biztosítjuk a szükséges személyi és technikai feltételeket.
 • A cég jó hírnevét, a szervezett munkavégzést a tapasztalt törzsgárda mindenkor biztosítja
 • Minden dolgozónk a minőség-centrikus munkavégzés elkötelezettje.
 • Törekszünk a tevékenységünkhöz kapcsolódó jogszabályok, szabványok mindenkori betartására, szem előtt tartására.
 • Szállítóinkkal, alvállalkozóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk, céljaink megvalósítása érdekében elvárjuk, hogy ők is azonosuljanak törekvéseinkkel.
 • A vállalt határidőt mindenkor betartjuk, megbízható és felelősségteljes munkavégzéssel.
 • A Kft minőségirányítási rendszerét, működési folyamatait folyamatosan fejlesztjük, ennek érdekében minőségcélokat tűzünk ki, amelyeket folyamatosan átvizsgálunk teljesítés szempontjából.

A minőségpolitikában foglaltak megvalósítása minden dolgozóra vonatkozóan kötelező érvényességű.

Karcag, 2010.03.17.


Vigh Gyula
ügyvezető

A dokumentum PDF formátumban IDE kattintva letölthető!

 

 

Környezeti politika

A Népszer Kft. vezetése felismerte, hogy környezetünk fokozott védelme minden gazdálkodó szervezet kötelessége a humán erőforrásaink, természeti értékeink folyamatos megóvása érdekében.
A jelen és jövő generációi számára az egészséges környezethez való jog biztosítása érdekében minden környezethasználó felelőssége, hogy összes tevékenységében a káros környezetterhelést minimálisra csökkentse.
Ennek érdekében a Népszer Kft. az építőipari generál kivitelezés tevékenységét az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezettudatos vállalatirányítás alkalmazásával végzi, melynek keretében:

 • Elkötelezzük magunkat a mindenkori környezetvédelmi törvények, jogszabályok előírásainak valamint a szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés mellett.
 • Célul tűzzük ki a tevékenységünkből adódó környezetszennyezések megelőzését, a káros környezeti hatások, terhelések lehető legkisebb szintre csökkentését, a környezetünk teljes körű védelmét.
 • Hangsúlyt fektetünk az energiahordozók, erőforrások hatékony felhasználására.
 • Környezetirányítási rendszerünket az országos és helyi társadalmi elvárásoknak megfelelően folyamatosan fejlesztjük.
 • Környezeti teljesítményünket rendszeresen átvizsgáljuk.

Környezeti politikánk megvalósításakor napi tevékenységeinkben:

 • Meghatározzuk és rögzítjük a környezetvédelmi felelősségeket. Gondoskodunk minden alkalmazottunk rendszeres környezetvédelmi képzéséről és tájékoztatásáról. Elvárjuk mindenkitől hogy ismerje a rá vonatkozó környezeti célokat és napi tevékenysége környezeti hatásait, a megelőzési és kárelhárítási módszereket. Elvárjuk a környezettudatos magatartást.
 • Törekszünk a környezeti vészhelyzetek megelőzésére.
 • Beszállítóinktól és alvállalkozóinktól elvárjuk a környezetirányítással kapcsolatos előírásaink szem előtt tartását.
 • Gondoskodunk arról, hogy a külső érdekelt felekkel kölcsönösen megfelelő legyen a kommunikációnk és az együttműködésünk.

Fő környezeti céljaink:

 • A keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése.
 • A hulladékok újrahasznosítási arányának növelése.

Környezeti célprogramjaink teljesítése érdekében rendszeresen intézkedési terveket dolgozunk ki, és megvalósításukat a meghatározott teljesítménymutatók értékelése alapján nyomon követjük. Elkötelezettek vagyunk a célok megvalósítása érdekében.

A környezeti politikában foglaltak megvalósítása minden dolgozóra vonatkozóan kötelező érvényességű.

Karcag, 2011.03. 10.


Vigh Gyula
ügyvezető

A dokumentum PDF formátumban IDE kattintva letölthető!

 

 

A Népszer Kft. MEB politikája

A Népszer Kft. üzletpolitikájában központi helyet foglal el a munkahelyi egészségvédelem és biztonság iránti elkötelezettség, a mindenkori Ügyfelek, érdekelt felek és a piac által támasztott munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelmények maximális teljesítése és a folyamatos fejlődés biztosítása.

A Kft. vezetése tudatában van annak, hogy az elsődleges cél, a piaci eredményesség eléréséhez folyamatos és következetes, minőségközpontú gazdasági tevékenység végzése szükséges, mely mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósításának is. Ezért munkánk során elsőbbséget biztosítunk a munkahelyi egészségvédelemnek és biztonságnak tudva azt, hogy a munkabaleset megelőzése nem a véletlen műve, hanem egységes rendszerbe foglalt tudatos, szabályozott és folyamatos munka eredménye.

Ennek érdekében a Kft. az építőipari generálkivitelezés tevékenységét az MSZ 28001 szabvány szerinti irányítási rendszer alkalmazásával végzi, melynek keretében:

 • Munkahelyi kockázatainkat azonosítjuk, szabályozás alatt tarjuk és folyamatos figyelemmel kísérjük, elősegítve ezzel a sérülések és egészségkárosodások megelőzését.
 • Vezetőink és dolgozóink a munkavégzésük során betartják az alkalmazható jogszabályok és egyéb követelmények, szabványok és belső szabályozások követelményeit.
 • Munkatársaink a munkavégzések során törekednek a munkabalesetek megelőzésére.
 • Alapelvünk, hogy a munkát végzők biztonságáért viselt felelősség nem korlátozódik a vezetésre. A társaság minden belső és külső munkatársa felelős a saját maga és társai egészségének védelméért és biztonságáért, valamint az MSZ 28001 rendszer előírásainak betartásáért.

A Kft. vezetése tudatában van annak, hogy a mind magasabb igényeknek csak egy folyamatosan fejlődő társaság képes megfelelni. Kizárólag alkalmazkodóképessége segíthet megtartani és bővíteni a Megrendelők körét, valamint az érdekelt felek bizalmát.

A Kft. vezetése elvárja munkatársaitól, hogy jelen MEB politikát megértsék, elfogadják, és annak szellemében a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályok betartásával végezzék munkájukat azon közös cél elérése érdekében, amely egyre sikeresebb piaci és társadalmi szereplést eredményez.

A MEB politika megvalósítása, valamint a munkahelyek egészségvédelmi és biztonsági szintjének folyamatos javítása érdekében a vezetőség munkabiztonsági célokat határoz meg, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról, rendszeres értékeléséről.

Karcag, 2013.04.03.

Vígh Gyula
ügyvezető

A dokumentum PDF formátumban IDE kattintva letölthető!

Nyomtatás E-mail